Daftar Isu Lomba Debat Bahasa Jawa

 1. Bencana alam ing Indonesia mujudaken tanggeljawab pamarentah.
 2. Subsidi BBM sampun mboten dipunlajengaken, anggaranipun dipunginakaken kangge pendhidhikan.
 3. Pendhidhikan ing daerah terpencil dados tanggeljawab pamarentah.
 4. Pendhidhikan ing sekolah mujudaken tonggak utami kangge mbentuk kapribadhen siswa.
 5. Home schooling langkung efektif kangge ngawontenaken pendhidhikan tinimbang sekolah umum.
 6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mujudaken pilar utami kangge mbrantas korupsi ing Indonesia.
 7. Anggenipun ndamel RUU santhet menika kangge nyegah ngrembakaning kapitadosan ngenani takhayul.
 8. Panariman mahasiswa enggal cekap namung ngangge jalur undangan kemawon.
 9. Internet nggadhahi peran negatif utawi mboten sae tumrap perkembangan psikologis lare.
 10. Penjurusan siswa SMA dipunlaksanakaken ing kelas X.
 11. Ujian Akhir Nasional dados pathokan keberhasilan proses pendhidhikan.
 12. Standar pelaksanaan Ujian Akhir Nasional mboten saged dipunsamikaken saben dhaerah.
 13. Pernikahan dini saged nyegah wontenipun pergaulan bebas.
 14. Pendhidhikan moral dipunbetahaken kangge nyegah pergaulan bebas.
 15. Piwulang seks dini becik kagem lare-lare.
 16. Bangsa Indonesia kirang nglestantunaken warisan budaya daerah.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: